Burada, meşələrin qırılması, Mərkəzdə olan hərcli-mərclik, torpaq zəbtləri, dövlət meşə fondu torpaqlarının qazılıb satılması və ən dəhşətlisi isə meşə fondunda balıqçılıq məqsədilə salınan "süni göllər" və "mal-qara fermala"rıdır. Fermalarda saxlanan mal-qara dövlət meşə fonduna nə qədər ziyan vurur. Görəsən, bununla bir marağlanıb, dövlət meşə fonduna dəymiş ziyanı hesablayıb, bu barədə akt yazılıb və ya dəymiş ziyan ödənilmişdirmi?! Görəsən, Masallı RMTM ərazisində mal-qara tövlələri və fermalarının barələrində tədbir görülməsi ilə bağlı marağlanıb olubmu? . Bəzi mal-qara tövləlıri və fərmalarında "ad" olsun deyə sadəcə "akt" tərtib edilib və ya cüzi miqdarda "dəymiş ziyan" yazılır. Bəs dövlət m/f dəymiş ziyan?!. Dövlət m/f-da salınan süni göllərin ərsəyəə gəlməsi üçün , 1 000 m³ dən çox torpaq qazılır, hansı ki, o torpağın üst münbit qatı korlanır. Sözügedən ərazilərdə olan süni göllər, mal-qara tövlələri və fermaların orada olub istifadə olunmasında Masallı RMTM-nin direktoru Adəm İsmiyev, onun müavini Faiq Əmişov və baş mühafizə mühəndisi A.Bağırov çox marağlıdırlar. Əlbəttə ki, bu sadalananıarın meşə fondunda olub və barələrində tədbir görülməməsi əbəs yerə deil. Çün ki, burada marağlar vardır.
19 aprel 2021-ci il tarixdə Meşələrin İnkişafı Xidmətinin zəbtlərlə bağlı (orada dövlət meşə fondunda olan mal-qara formaları xüsusi göstətilib) 27/285 saylı əmri daxıl olub Masallı MRMTM-nə. Sözü gedən əmr hələ də icra olunmayıb. Ən dəhşətlisi də odur ki, o əmri direktor Adəm İsmiyev məqsədyönlü şəkildə müavini-baş meşəbəyi olan Faiq Əlişovun üzərinə yazmasıdır. Əslində, bu təkcə müavinin deyil , Mərkəzin kadastrı üzrə baş mühəndisin də üzərinə yazılmalıydı. Çün ki, A. İsmiyev İstəməmişəm ki, bundan kimsə xəbər tutsun. Bu əmrin üzərinə yazılan "dər kənar" saxtakarlığın açıq-aydın olmasından xəbər verir.

Yeyənkənd meşəbəyliyinin 16 saylı dolayında olan balıqçılıq məqsədilə istifadə olunan "süni" göl. Sahəsi 0.16ha (1600m²).

Qəriblər meşəbəyliyinin 2a saylı dolayında olan mal-qara fermaları. Hansı ki, o fermalarda 100 yaxın iribuynuzlu mal-qara saxlanılır.

Masallı meşəbəyliyinin 20 saylı dolayında olan mal-qara tövlələri .
Görəsən, bu gözlənilənlərin üzə çıxmasına kim və hansı qüvvələr mane olur və kimdir bunlar marağında?!.
Təkcə yuxarıda yazılanları bitmir bu zəbtlər......
//azinfo.tv//