Türkmənistan ilə "Taliban" arasında qaz nəqli йmüqaviləsi (TAPI) imzalana bilər.
TAPI Türkmənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistanı əhatə etməlidir.
Aşqabad və Kabil arasında danışıqlara artıq başlanılıb.
Türkmənistan qazının Cənubi Asiyaya nəqli müqabilində "Taliban" hökuməti həm pulsuz qaz təchizatı, həm də tranzit haqqı ilə təmin olunacaq.