Bir müddət bundan öncə Qazax rayon sakinlərindən bəzilərinin (etika naminə ad hallandırmırıq) Nyus.az saytının redaksiyasına çatdırdıqları məlumatları eşitdikcə şoka deyil, sanki “şökə düşməli” olduq. Çünki, çatdırılan məlumatlar olduqca sensasiya doğura biləcək məlumatlardır. Məsələn, Qazax Su-Kanal İdarəsi əməkdaşının iddiasına görə, bu idarənin əbədi və əzəli rəhbəri, “əlahəzrət fironu” hesab olunan Alı Hüseynovun atdığı addımlara lazımi qiyməti vermək üçün, gündəlik onun iş fəaliyyətini kənardan olsa belə analiz etməyə ehtiyac duyulur.

Bəzi iddialara görə, Alı Hüseynov “arxa-dayağı” güclü olan vəzifə sahiblərindən olduğu üçün, o, gündəlik yeyib-içməyindən geri qalmır, bir sözlə günü-güzəranı kefdə-damaqda olur. Dolaşan söz-söhbətlərdə iddia olunur ki, Qazax rayon sakinlərindən bəziləri Alı Hüseynovu ikili vəzifə sahibi olan şəxs hesab etməkdən də ehtiyat etmirlər. Buna da əsas səbəb, onun həm ştat cədvəli üzrə Qazax Su-Kanal İdarəsinin rəisi vəzifəsini daşıması, həm də qeyri-ştat cədvəli üzrə Baş Nazirin müavini, yaxın qohumu olan cənab Şahin Mustafayevin rayondakı heyvandarlıq təsərrüfatına rəhbərlik etməsi olur. Bu kimi səbəblər üzündəndir ki, hal-hazırda Alı Hüseynov rayon ərazisində “toxunulmaz şəxs” statusuna sahib olan vəzifə sahibi hesab olunur və bir kimsə ona iş prosesində “risk edib güldən ağır” söz deyə bilmir. Çatdırılan məlumatlarda o da qeyd olunur ki, Qazax Su-Kanal İdarəsinin rəisi tabeliyində çalışan şəxslərdən bəzilərini özünə aid işlərin görülməsinə cəlb edir, idarənin balansında olan texnikalardan fərdi təsərrüfatlarda istifadə etməyə icazə verir. Bu şəxs dövlətin idarəyə ayırdığı yanacağı, geyim formalarını, bir çox avadanlıqları, nəqliyyat vasitələrinə verilən detalları və s. satır və belə bir yolla daha çox qazanc əldə etməyi bacarır. Bundan əlavə o, su-boru xətlərinin dəyişdirilməsi zamanı fantastik maxinasiyalara qol qoyur. Yəni, Alı Hüseynov hansı ərazidə su-boru xətlərinin dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğu təqdirdə könə su-boru xətlərini bir qədər təmizlətdirir, rənglətdirir və belə bir yolla da, təkrar onlardan istifadə etdirir. Amma, rəsmi sənədlərdə təzə su-boru xətləri alınıb deyə rəsmiləşdirmələr həyata keçirilir və bu yolla da büdcə vəsaitlərini mənimsəyirlər.

Daha düşündürücü hal isə, Qazax Su-Kanal İdarəsi rəisinin xarakterik xüsusiyyəti haqda az-çox məlumatı olanlar bilirlər ki, o, əlaltdan müxalif yönümlü şəxslərin maliyyə dayağı hesab olunur. Buna da əsas səbəb, Alı Hüseynovun müxalif yönümlü şəxslərə qarşı rəğbət hissinin formalaşmasıdır. Düzdür, bu yöndə tam dəqiq məlumata sahib olmasaq da, bilib eşitdiyimiz həqiqət ondan ibarətdir ki, Alı Hüseynovun müxalif düşərgəyə meylli şəxslərə xüsusi simpatiyası var. Qarşı tərəfi də dinləyə bilərik. Araşdırmamız davam edəcək.
//Nyus.az//